Máy tách thủy phần mật ong Tuấn Minh đưa lượng nước về mức 17-18%

.
.
.
.