Phễu Chiết Tinh Dầu 250ml Tự Động

Dung tích : 250ml

Chất liệu : phễu chiết tinh dầu 250ml làm bằng thủy Tinh cao cấp

Khóa : có 2 lựa chọn nhựa hoặc thủy tinh.

Khung giá đỡ : Tùy chọn

.
.
.
.