phễu chiết tinh dầu 500ml

Dung tích : 500ml
Chất liệu : phễu chiết tinh dầu 500ml làm bằng thủy Tinh cao cấp
Khóa : có 2 lựa chọn nhựa hoặc thủy tinh.
Khung giá đỡ : Tùy chọn
.
.
.
.