Phễu chiết tinh dầu thủy tinh chốt nhựa 1000ml

Dung tích : 1000ml

Chất liệu : phễu chiết tinh dầu thủy tinh chốt nhựa 1000ml phân thân làm bằng thủy tinh cao cấp

Khóa (chốt) : Nhựa

Khung giá đỡ : Tùy chọn

.
.
.
.