Phễu chiết tinh dầu thủy tinh chốt nhựa 250ml

Dung tích : 250ml

Chất liệu : phễu chiết tinh dầu thủy tinh chốt nhựa 250ml có thân làm bằng thủy Tinh cao cấp

Khóa( chốt) : nhựa

Khung giá đỡ : Tùy chọn

.
.
.
.