Phễu chiết tinh dầu thủy tinh chốt nhựa 500ml

Dung tích : 500ml

Chất liệu : phễu chiết tinh dầu 500ml phần thân làm bằng thủy Tinh cao cấp

Khóa (Chốt) : nhựa

Khung giá đỡ : Tùy chọn

.
.
.
.